Skip Navigation
 

PRACOWNICY » dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK

dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK- wykaz publikacji naukowych

1. Oleszkiewicz S., Ziobroń W., Seruga A. : Instrukcja projektowania i wykonawstwa sprężonych betonowych zbiorników walcowych. BPBK (CTK) Warszawa 1973, s.1-122, rys.52, tab.5.

2. Salński J., Seruga A. : Typizacja zbiorników na wodę. Analizy rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych. Biuletyn Techniczny Centrum Techniki Komunalnej, nr 2, 1974, s.7-13, rys.4.

3. Parzniewski Z., Seruga A. : Wzmocnienie konstrukcji zasobników surówki i złomu w jednej z odlewni. Problemy Projektowe Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, nr 8, 1975, s.248 - 252, rys. 8.

4. Ziobroń W. Seruga A. : Praca statyczna betonowych zbiorników sprężonych w świetle badań doświadczalnych. Sesja Naukowa Instytutu Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej 1975, t.3, s.147 - 162, rys 7.

5. Ziobroń W., Seruga A. : Badania doświadczalne przemieszczeń użebrowanej powłoki walcowej zbiorników wodnych. XXI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1975, t.3 s.235-247, rys.7, tab.3.

6. Ziobroń W., Seruga A., Wojdyło-Wróbel J. : Stabilizacja konstrukcji ziemnego zbiornika wody o pojemności 30 000 m3. Inżynieria i Budownictwo, nr 6, 1976, s.233 - 236, rys.11.

7. Ziobroń W., Detko W., Seruga A. : Problemy konstrukcyjne i wykonawcze prototypowych zbiorników prefabrykowanych o przekroju kołowym. XXII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1976, t.2, s.333 - 343, rys.7.

8. Ziobroń W., Detko W., Seruga A. : Realizacja prototypowych sprężonych zbiorników prefabrykowanych. Inżynieria i Budownictwo, nr 5, 1977, s.164 -167, rys.13.

9. Michno J., Seruga A. : Design of optimal prestressing in cylindrical prestressed concrete tanks. VIII Congress of the FIP. London, Anglia, 1978, Technical Contribution of the Polish Member Group, Proceedings, 43 - 54, rys.6.

10. Seruga A., Ziobroń W. : Stress distribution in precast, ribbed, prestressed concrete tanks. VIII Congress of the FIP, London, Anglia, 1978, Technical Contribution of the Polish Member Group,Proceedings, s.55 - 68, rys.7.

11. Ziobroń W., Seruga A. : Analiza doświadczalna przemieszczeń i odkształceń występujących podczas sprężania cylindrycznych powłok ortotropowych. PAN Oddział w Krakowie, Mechanika Nr 10, 1979, s.107 - 127, rys.14, tab.6.

12. Seruga A. Ziobroń W. : Ocena doświadczalna rozkładu siły sprężającej w betonowych zbiornikach sprężonych metodą nawijania. XXVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1981, t.2, s.241 - 247, rys.4, tab.3.

13. Seruga A., Ziobroń W. : Experimental investigations of prestressing force distribution in concrete tanks prestressed by wire - winding. IX Congress of the FIP, Stockholm, Szwecja, 1982, Technical Contribution of the Polish Member Group, Proceedings, s.37 - 49, rys.11, tab.2.

14. Seruga A. : Zbiorniki prefabrykowane z betonu sprężonego. Inżynieria i Budownictwo, nr 8 - 9, 1982, s.185 - 188, rys.6 tab.3.

15. Seruga A., Hołowiński M. : Zbiorniki cylindryczne z betonu sprężonego poddane działaniu temperatury. XXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1982, t.2, s.207 - 215, rys.4.

16. Seruga A. : Wytrzymałość i odkształcalność betonu w świetle norm. Inżynieria i Budownictwo, nr 11 - 12, 1982, s.302 - 304, rys.4.

17. Seruga A. : Stan naprężeń w powłokach walcowych betonowych zbiorników sprężonych. III Konferencja Naukowa „Konstrukcje powłokowe, teoria i zastosowania”, Opole 1982. Zeszyty naukowe WSI Opole, Nr 89, Budownictwo z.18, s.233 - 238, rys.1.

18. Seruga A., Piotrowski W. : Ocena doświadczalna możliwości stosowania zaczynów cementowych bez domieszek do iniekcji kanałów kablowych. Przegląd Budowlany, nr3, 1983, s.117 - 121, rys.7.

19. Demianowska A., Seruga A., Tworek J. Ziobroń W. : Rozkład siły sprężającej w betonowych zbiornikach sprężonych metodą nawijania. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 1983, s.169 - 172, rys.12.

20. Seruga A. : Straty siły sprężającej wskutek tarcia cięgna w betonowych konstrukcjach kołowo - symetrycznych. Inżynieria i Budownictwo, nr 8, 1983, s.321 - 325, rys.5.

21. Libura S., Seruga A : Problemy technologiczne i materiałowe cięgien w układach belkowo - cięgnowych. II Konferencja Naukowa „Konstrukcje cięgnowe i wiotkie powłoki”, Rydzyna 1983. Materiały Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. s.109 - 115, rys.4.

22. Seruga A. : Beton narzutowy w zastosowaniu do budowy obiektów zbiornikowych. Przegląd Budowlany, nr 10 - 11, 1983, s.458 - 462, rys.4, tab.3.

23. Seruga A. : Analysis of the stress state in the cylindrical shell of the concrete tanks prestressed by external tendons. Mechanika Teoretyczna i Stosowana PAN, Z.2/3, t.21, 1983, s.219 - 232, rys.6 tab.2.

24. Ziobroń W. Seruga A., : Prace naukowo - badawcze związane z realizacją zbiorników na wodę dla Krakowa. Inżynieria i Budownictwo, nr 11-12, 1983, s.485 - 491, rys.11.

25. Seruga A. : Przegubowo - przesuwne połączenie ściany z dnem zbiornika cylindrycznego w świetle badań laboratoryjnych. Inżynieria i Budownictwo, nr 3, 1984, s.93 - 96, rys.6, tab.3.

26. Seruga A., Michno J., Hołowiński M. : Porównanie metod obliczania betonowych zbiorników sprężonych. Inżynieria i Budownictwo, nr 6, 1984, s.205 - 210, rys.7 tab.1.

27. Seruga A. : Analysis of the stress state in the cylindrical prefabricated concrete tanks prestressed by external tendons. FIP/CPCI Symposium „Concrete pressure vessels and concrete storage vessels”, Calgary, Canada, August 25 - 31, 1984. Proceedings, Vol. 1, s.134 - 137, rys.3.

28. Seruga A., Śliwiński J. : Beton impregnowany polimerem jako materiał do wykonywania stref zakotwień w elementach kablobetonowych. XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1984, t.III, s.131 - 136, rys.3, (udział 50 %).

29. Seruga A. : Wytrzymałość i odkształcalność betonu do natryskiwania, stosowanego w budownictwie przemysłowym. Cement Wapno Gips, nr 9, 1984, s.272 - 276, rys 5.

30. Seruga A. : Analiza stanu odkształceń walcowej powłoki użebrowanej sprężonej cięgnami zewnętrznymi. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 42, Konferencje Nr 10, „Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym”. Zamek „Książ” k. Wałbrzycha, 7-8 czerwca 1985, s.209 - 220, rys. 7.

31. Seruga A. : Stan naprężeń w powłokach walcowych sprężonych metodą nawijania. XXXI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1985, t.2, s.217 - 222, rys.3.

32. Seruga A. : Badania cylindryczne zbiorników z betonu sprężonego o ścianie zespolonej. Inżynieria i Budownictwo, nr 10, 1985, s.355 - 360, rys.12, tab.1.

33. Seruga A. : Ocena doświadczalna stanu przemieszczeń i odkształceń powłoki walcowej w betonowym monolitycznym zbiorniku sprężonym pojedynczymi cięgnami systemem odcinkowym. II Konferencja Naukowo - Techniczna „Projektowanie i technologia realizacji zbiorników”. Kraków, 14 - 15 listopada 1985, materiały, s. 143 - 152, rys.6.

34. Seruga A. : Praca statyczna walcowej powłoki użebrowanej betonowego zbiornika sprężonego pojedynczymi cięgnami systemem odcinkowym. II Konferencja Naukowo - Techniczna „Projektowanie i technologia realizacji zbiorników”. Kraków, 14 - 15 listopada 1985, materiały s. 153 - 162, rys 7.

35. Seruga A. : Obliczanie siły sprężającej w konstrukcjach kołowo - symetrycznych w świetle normy PN - 84/B-03264. II Konferencja Naukowo - Techniczna „Projektowanie i technologia realizacji zbiorników. Kraków, 14 - 15 listopada 1985, materiały s. 163 - 170, rys 1.

36. Seruga A. : Silosy z betonu sprężonego. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 44, Konferencja Nr 11. Silosy - badania, projektowanie, budowa, użytkowanie. Wrocław 1985, s.183 - 190.

37. Seruga A. , Tworek J. : The analysis of strains in cylindrical prestressed concrete tanks with ribs. X Congress of the FIP, New Delhi, Indie, 1986, Technical Contribution of the Polish Member Group, Proceedings, s.59 - 68, rys.5, tab. 1.

38. Seruga A. : Ocena doświadczalna rozkładu siły sprężającej w betonowym zbiorniku sprężonym pojedynczymi cięgnami systemem odcinkowym. XXXII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1986, t.2, s.165 - 170, rys.3.

39. Ziobroń W., Seruga A. : II Konferencja na temat projektowania i technologii realizacji zbiorników. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1986, s. 362-363.

40. Seruga A., Tworek J. : Doświadczalne określenie odkształceń pilastra w betonowych prefabrykowanych zbiornikach sprężonych. Inżynieria i Budownictwo, nr 10 - 11, 1986, s.395 - 400, rys.12, tab.5.

41. Seruga A. : Zbiorniki cylindryczne z betonu sprężonego o ścianie zespolonej. I Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”, Zielona Góra, 4-5 listopada 1986. Wydawnictwo Uczelniane WSI Zielona Góra, str.143 - 150, rys. 4.

42. Seruga A. : Ocena doświadczalna stanu naprężeń w powłoce użebrowanej cylindrycznego zbiornika z betonu sprężonego. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 34, Konferencje Nr 12, IV Konferencja Naukowa „Konstrukcje powłokowe, teoria i zastosowania”, Wrocław, 20 - 22 listopada 1986, s.165 - 170, rys.3

43. Ziobroń W., Seruga A. : The evaluation of constructional and technological solutions of prestressed concrete water tanks in Poland in view of experimental research. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Monograph No 56. Kraków 1987, s. 159 - 187, rys.11.

44. Seruga A. : Eksperimientalnaja ocjenka deformirowannogo i napriażionnogo sostojania rebristoj cylindriczeskoj obłoczki napriażionnoj wniesznimi puczkami. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna „Konstrukcje sprężone, wykonawstwo i technologia sprężania”. Warna, Bułgaria, 4 - 6 października 1987.

45. Seruga A. : Cylindriczeskije riezerwuary dla wody iz priedwaritielno napriażionnogo betona. Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna „Konstrukcje sprężone, wykonawstwo i technologia sprężania”. Warna, Bułgaria, 4-6 października 1987.

46. Seruga A. : Odkształcenia monolitycznych zbiorników sprężonych zewnętrznymi cięgnami odcinkowymi. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1987, s. 299 - 302, rys. 6.

47. Seruga A. : Zbiorniki cylindryczne, prefabrykowane, o ścianie użebrowanej sprężonej cięgnami zewnętrznymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo 24, 1987, s.83 - 92, tab.2. (Konferencja Naukowa „Problemy badawcze w inżynierii miejskiej”, 10 - 11 grudnia 1987, Kielce - Cedzyna).

48. Seruga A. : Beton natryskowy, techniki wykonania i ocena jego jakości w Polsce. III Sympozjum „Nowe materiały budowlane”. Warszawa, 27 - 28 października 1988, materiały SIT PMB Oddział Warszawski, s. 1 -10.

49. Seruga A. : Rola i znaczenie pilastrów w kołowo - symetrycznych powłokach betonowych sprężonych pojedynczymi cięgnami systemem odcinkowym. II Seminarium projektantów konstrukcji obiektów wodociągowych i kanalizacji. BPBK Kraków, 13 -14 grudnia 1988, materiały, s. 41 - 50, rys 8.

50. Seruga A. : Wpływ pilastrów na stan naprężeń i przemieszczeń ścian w zbiornikach cylindrycznych z betonu sprężonego. XXXV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1989, t.2, s. 113 - 118, rys. 4, tab.2.

51. Seruga A. : Analiza wpływu pilastrów na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń ścian w zbiornikach cylindrycznych z betonu sprężonego. III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo - Techniczna „Projektowanie i technologia realizacji zbiorników i konstrukcji powłokowych z betonu”. Kraków, 14 - 15 marca 1990, materiały s.144 - 152, rys.3, tab.4

52. Seruga A. : The stress state in cylindrical prefabricated concrete tanks prestressed by external tendons. Comite Euro - International du Beton. 27th Plenary Session June 1990. Contribution of the Polish National Group. Proceedings s. 93 - 106, rys. 8

53. Seruga A., Ziobroń W. : Influence of pilaster on the stress state in cylindrical prestressed concrete tanks. XI Congress of the FIP, Hamburg, Niemcy, 1990. Technical Contribution of the Polish Member Group, Proceedings, s.18 - 27, rys. 6.

54. Seruga A. : The stress state in cylindrical prefabricated concrete tanks. XI Congress of the FIP, June 4- 9, 1990 Hamburg, Niemcy, Procedings, Vol 2, Concrete Structures s.90 rys. 5.

55. Seruga A. : Ocena doświadczalna stanu przemieszczeń i naprężeń w walcowej powłoce użebrowanej sprężonej cięgnami zewnętrznymi. PAN - Oddział Kraków, Komisja Budownictwa, Konstrukcje i Materiały Budowlane 1990, s.87 - 107, rys. 16

56. Seruga A. : Ocena konstrukcyjno - technologicznego rozwiązania zbiornika z betonu sprężonego o pojemności 34 tys.m3 w świetle badań doświadczalnych. XXXVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1991, t.2, s.115 - 120, rys.3.

57. Seruga A., Seruga T. : Analiza pracy roboczych styków ścian zbiorników monolitycznych w procesie sprężania. XXXVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1992, t.2, s.127 - 132, rys. 2.

58. Seruga A. : Realizacja zbiorników z betonu sprężonego w oczyszczalni ścieków. III Konferencja Naukowo - Techniczna „Betonowe Konstrukcje Cienkościenne” Wrocław, Karpacz 19 -22 maja 1993, materiały, s.277 - 286, rys.5.

59. Seruga A. : Realization of composite wall cylindrical prestressed concrete tanks. FIP Symposium. „Modern Prestressing Techniques and Their Applications”. Kyoto, Japonia, Octobre 17 - 20, 1993, Proceedings, Vol.II, s.1079 - 1086, rys.7.

60. Seruga A., : Realizacja prototypowej cylindrycznej powłoki osłonowej z betonu sprężonego dla stalowego zbiornika amoniaku. IV Konferencja Naukowo - Techniczna „Nowe Rozwiązania Konstrukcyjne i Technologiczne w Budownictwie Betonowym”. Wrocław - Szklarska Poręba, 23 - 26 czerwca 1994 Materiały s. 143 - 148, rys.3.

61. Seruga A. : The analysis of behaviour of cylindrical concrete shell during the prestressing of tank 34 000 cu.m. capacity. First Slovak Conference on Concrete Structures. Bratislava, Słowacja, 13 - 14 September 1994, Proceedings, s. 256 - 264, rys. 5.

62. Seruga A., Seruga T. : Badania doświadczalne odkształceń zbiorników dużej pojemności z betonu sprężonego. PAN - Oddział w Krakowie Komisja Budownictwa - „Problemy materiałowo - konstrukcyjne w budownictwie”. 1995, s, 95 - 111, rys.14.

63. Seruga T., Seruga A. : Przyczepność betonu do stali zbrojeniowej chronionej powłokami antykorozyjnymi i skuteczność stosowania powłok. Sesja Naukowa „Aktualne problemy ochrony budowli przed korozją i dydaktyki przedmiotu chemia budowlana. Kraków, 17 maja 1995, materiały s. 209 - 216, rys.4.

64. Seruga A. : Ocena doświadczalna przyczepności betonu do stali zbrojeniowej chronionej żywicą epoksydową. Inżynieria i Budownictwo, nr 7 -8 ,1995, s.382 - 384, tab.3.

65. Seruga A., Seruga T. : Poziome styki konstrukcyjne w powłoce walcowej betonowych zbiorników sprężonych. X Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Kraków, 23 - 25 listopada 1995, materiały, s.69 - 78, (udział 75 %).

66. Seruga A. : Wpływ pilastrów na rozkład przemieszczeń i odkształceń powłok monolitycznych zbiorników z betonu sprężonego. X Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Kraków, 23 - 25 listopada 1995, materiały, s.87 - 96, rys. 5.

67. Dąbrowski P., Seruga A., Waszczyszyn Z. : Application of artificial neural networks to the analysis of prestressing forces. Third Conference „Neural Networks and Their Applications”. Kule, Polska, October 14 - 18, 1997, Proceedings, s.436 - 443, rys.4.

68. Seruga A. : Analiza rozkładu siły w cięgnie sprężającym betonowe konstrukcje kołowo - symetryczne. Inżynieria i Budownictwo, nr 1, 1998, s.38-41, tab. 2

69. Seruga A. : Analiza stanu naprężeń w betonowym zbiorniku cylindrycznym sprężonym cięgnami zewnętrznymi. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 70, Konferencja Nr 23 „Budownictwo Betonowe w Energetyce” Karpacz, 15 - 17 kwietnia 1998, materiały, s.231 - 240, rys.4 tab.6.

70. Seruga A. : Projektowanie i realizacja zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 70, Konferencja Nr 23 „Budownictwo Betonowe w Energetyce” 15 - 17 kwietnia,1998, materiały, s.241 - 248.

71. Seruga A. : Cylindrical prestressed concrete shield wall for ammonia steel tank. XIII Congress of the FIP, Amsterdam, Holandia, 23 - 29 May 1998, Proceedings, Vol.1, s. 451 - 454 rys.6.

72. Seruga A., Seruga T. : The analysis of strains in the wall of cylindrical prestressed concrete tanks of 34 000 cu.m. capacity. XIII Congress of the FIP, Amsterdam, Holandia, 23 - 29 May 1998, Sesja panelowa.

73. Seruga A. : The strain state analysis in prestressed concrete cylindrical shell constructed of precast ribbed panels. Gdańsk-Jurata, Polska, 12-14 października 1998, Proceedings, s.241-242.

74. Seruga A. : The stress and displacement state analysis in cylindrical Cconcrete shell prestressed by separate tendons. Gdańsk - Jurata, Polska, 12 - 14 października 1998, Proceedings s.243 - 244.

75. Seruga A., Seruga T. : Stan techniczny i naprawa wydzielonych komór fermentacyjnych po 30 latach eksploatacji. XIX Konferencja Naukowo - Techniczna „Awarie Budowlane” Szczecin - Międzyzdroje, 19 - 22 maja 1999, materiały, s.837 - 852, rys.4, (udział 60 %).

76. Seruga A. : Zastosowanie cięgien bezprzyczepnościowych do sprężania zbiorników betonowych. Monografia 247, Politechnika Krakowska 1999, s.113 - 122 (Problemy naukowo - badawcze konstrukcji z betonu).

77. Seruga A. : Betonowe zbiorniki cylindryczne sprężone cięgnami bezprzyczepnościowymi. XLV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 1999, t.2, s.183 - 190, rys.6.

78. Seruga A. : Analysis of strain states in a cylindrical prestressed concrete tank wall made of precast ribbed panels. Archives of Civil Engineering,XLV, 3.1999, s.465-490, rys.8, tab.11.

79. Seruga A. : Naprężenia termiczne w powłokach walcowych betonowych zbiorników sprężonych. PAN - Oddział Kraków, Komisja Budownictwa. „Wybrane problemy naukowo - badawcze budownictwa”, 2000, s. 55 - 76, rys. 10.

80. Seruga A. : Wzmacnianie betonowych konstrukcji kołowo - symetrycznych za pomocą sprężenia. Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2000, s.77 - 84, rys. 8, tab. 5.

81. Seruga A. : Straty opóźnione i ich wpływ na wartość siły w cięgnie sprężającym betonowe konstrukcje kołowo - symetryczne. Inżynieria i Budownictwo, nr 4 - 5, 2000, s. 217-222 tab. 5.

82. Seruga A. : Betonowe prefabrykowane zbiorniki cylindryczne sprężone pojedynczymi cięgnami przyczepnościowymi. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 78, Konferencje Nr 27 „Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych” Karpacz, 27 - 29 kwietnia 2000, materiały, s.211. - 218, rys. 2, tab. 4.

83. Seruga A. : Szczelność strukturalna betonowych zbiorników cylindrycznych na ciecze. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Nr 78, Konferencje Nr 27, „Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych”, Karpacz, 27 - 29 kwietnia 2000, materiały, s. 257 - 264, rys. 1.

84. Seruga A. : Zastosowanie pojedynczych cięgien typu L16 do sprężania cylindrycznych betonowych zbiorników prefabrykowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 180 „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” z. 32, V Konferencja Naukowa Rzeszowsko - Lwowsko - Koszycka „Aktualne problemy budownictwa i inżynierii środowiska”. Rzeszów, 25 - 26 września 2000, materiały, s. 461 - 468, rys.2, tab. 3.

85. Seruga A. : Betonowe monolityczne zbiorniki cylindryczne sprężone cięgnami typu 5L16. XI Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”, Świeradów Zdrój, 18 - 21 października 2000, materiały, s.185 - 192, rys. 4, tab. 2.

86. Seruga A. : Szczelność konstrukcyjna betonowych zbiorników na ciecze. XI Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Świeradów Zdrój, 18 - 21 października 2000, materiały, s. 193 - 2000, rys. 2.

87. Seruga A. : Wpływ zbrojenia zwykłego na zmianę siły w cięgnach sprężających betonowe monolityczne zbiorniki cylindryczne. XI Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Świeradów Zdrój, 18 - 21 października 2000, materiały, s.201 - 208, rys. 6, tab. 1.

88. Seruga A. : Projektowanie prefabrykowanych betonowych zbiorników cylindrycznych na ciecze sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi. Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2001, s.112 - 117, rys. 7 tab. 4.

89. Seruga A. : Modelling of pilasters in cylindrical concrete shell prestressed with separate tendons in sectional system. 4th International Concrete „Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures”. Cracow, June 5-7, 2002, Proceedings, s.185 – 194.

90. Seruga A., Kaźmierczak Sz. : Wpływ otworu w powłoce walcowej zbiornika na stan odkształceń i naprężeń podczas sprężania. XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 14 – 19 września 2003, t. III s.79 - 86.

91. Seruga A. : Mechanizm zarysowania powłok walcowych. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Kraków, 19 – 21 listopada 2003, materiały str. 173 – 182.

92. Seruga A., Kaźmierczak Sz. : Odkształcenia i przemieszczenia powłoki walcowej prefabrykowanego zbiornika sprężonego cięgnami bezprzyczepnościowymi . XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Kraków, 19 – 21 listopada 2003, materiały s.183 – 190.

93. Seruga A., Szydłowski R. : Analiza rozkładów parcia i sił wewnętrznych w powłoce walcowej silosu na rzepak przy opróżnianiu. XII Konferencja Naukowo – Techniczna „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Kraków, 19 – 21 listopada 2003, materiały s. 191 – 200.

94. Seruga A., Faustmann D. : Zastosowanie cięgien bezprzyczepnościowych do eliminacji rys technicznych i skurczowych w ścianach żelbetowych zbiorników cylindrycznych. Czasopismo Techniczne Nr 98 – 101, wrzesień – grudzień 2003, s.6 – 11.

95. Seruga A. : Analiza stanów naprężenia i odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego. Monografia nr 289, Kraków 2003, s.1 – 200.

96. Seruga A., Kaźmierczak Sz. : Wpływ pilastra na stan naprężenia sprężonej powłoki walcowej. Czasopismo Techniczne z.14 – B/2004 s. 135 – 155.

97. Seruga A., Faustmann D., Szydłowski R. : Analiza stanu odkształcenia żelbetowej powłoki zamkniętej komory fermentacyjnej w wyniku wzmocnienia zewnętrznymi cięgnami bezprzyczepnościowymi. Czasopismo Techniczne z.14 – B/2004 s.117 – 134.

98. Seruga A., Szydłowski R., Zych M. : Strain state of early age reinforced concrete wall fixed at the bottom edge. 5 th International Conference “Analytical models and new concepts in concrete and masonry structure”. Gliwice – Ustroń, Poland, June 12-14, 2005, proceedings s.107 – 108.

99. Seruga A., Szydłowski R., Zych M. : Vertical cracking of reinforced concrete cylindrical tans wall at early age state. The 8-th “Shell Structures, Theory and Applications” Conference, Jurata, Poland, 12 – 14 October 2005, proceedings s. 609 – 614.

100. Seruga A., Smaga A. : Nawierzchnie lotniskowe z betonu siarkowego. Drogownictwo Nr 4, 2006, s. 126 – 130.

101. Seruga A., Smaga A., Wszołek J., Bobrowska – Krajewska K., Dojka M., Dufaj – Zemła H. : Własności mechaniczne betonu siarkowego w świetle badań doświadczalnych. 20 Konferencja Naukowo – Techniczna Jadwisin 2006, „Beton i Prefabrykacja”, Serock 17 – 19 maja 2006, materiały s.335 – 342.

102. Seruga A., Smaga A., Szydłowski R. : Prestressed Concrete Pavements. 10 th International Symposium on Concrete Roads, 18 – 22 September 2006, Brussels – Belgium, Proceedings, s.308.

103. Seruga A. : Korzyści wynikające z prefabrykacji ścian w betonowych zbiornikach cylindrycznych na ciecze. Sympozjum Naukowo – Techniczne „Nowoczesne konstrukcje zbiorników na wodę i ścieki”. Gliwice, 27 kwiecień 2006.

104. Seruga A., Kausa M. : Zbiorniki o ścianie z prefabrykowanych elementów strunobetonowych sprężone cięgnami bez przyczepności w rozwiązaniu systemowym PRECOM Polska. XIII Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Wrocław – Szklarska Poręba, 26 – 29 wrzesień 2007.

105. Seruga A., Seruga T., Wojtasiewicz M. : Analiza i ocena stanu zarysowania żelbetowych kopuł zbiorników WKF po czterdziestu latach eksploatacji. XIII Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Wrocław – Szklarska Poręba, 26 – 29 wrzesień 2007.

106. Seruga A., Szydłowski R. : Doświadczalna ocena rozkładu temperatury w dolnym segmencie ściany zbiornika WKF w okresie dojrzewania betonu. XIII Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Wrocław – Szklarska Poręba, 26 – 29 wrzesień 2007.

107. Seruga A., Szydłowski R. Zych M. : Stan techniczny i naprawa żelbetowych silosów na rzepak po czterdziestu latach eksploatacji. XIII Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Wrocław – Szklarska Poręba, 26 – 29 wrzesień 2007.

108. Seruga A., Zych M. : Zarysowanie, we wczesnym okresie dojrzewania betonu, ściany wykonywanej etapami w zbiorniku prostokątnym. XIII Konferencja „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”. Wrocław – Szklarska Poręba, 26 – 29 wrzesień 2007.

109. Kanciruk A., Seruga A. : Opracowanie i konstrukcja nowego przetwornika strunowego do pomiaru odkształceń betonu. Przykłady Zastosowań. 36 „Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących” Karkonosze 2007. Materiały str. 176 -181.

110. Seruga A. : Development of cylindrical precast prestressed concrete tanks in Poland. International Seminar “Prefabrication in Europe, Cracow, October 18th 2007, proceedings. pp.31-57,

111. Seruga A. : Zbiorniki z prefabrykowanych elementów strunobetonowych sprężone obwodowymi cięgnami bez przyczepności. INSTAL, Nr 2, 2008, str. 41 – 46.

112. Seruga A. : Wydzielone komory fermentacyjne z betonu sprężonego. INSTAL, Nr3 2008, str.30–34.

113. Seruga A., Faustmann D. : Strengthening of reinforced concrete roof gider with unbonded tendons cracking due to the exploitation. 2008 fib Symposium Amsterdam, 19-22 May.

114. Seruga A. Szydłowski R., Zych M. : Experimental evaluation of tensile concrete strains at early age cracking of reinforced concrete cylidnrical tank wall. AMCM’2008 6-th International Conference Łódź, Poland, June 9 – 11, 2008. str. 271-274.

115. Seruga A. Zych M. : The modeling of early age cracking in monolithic reinforced concrete rectangular tank wall. AMCM’2008 6-th International Conference Łódź, Poland, June 9 – 11, 2008. str. 337 - 338.

116. Seruga A., Kaźmierczak Sz., Kanciruk A. : Wytrzymałość na rozciąganie osiowe betonu napowietrzonego. Konferencja „Dni Betonu”, Wisła 13 – 15 października 2008 r, str. 463-472.

117. Seruga T., Seruga A. : Wybrane czynniki wpływające na konstruowanie łączonych nawierzchni betonowych. Konferencja „Dni Betonu”, Wisła 13 – 15 października 2008 r, str.753 – 762.

118. Seruga A., Faustmann D., Politalski W. : Stan graniczny nośności zginanych belek sprężonych cięgnami bez przyczepności. Konferencja „Dni Betonu”, Wisła 13 – 15 października 2008 r, str.847 – 856.

119. Seruga A., Szydłowski R., Zych M. : Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo Z.1-B/2008, s.135 – 163.

120. Seruga A. Politalski W. : Graniczne naprężenia stali sprężającej w elementach zginanych sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi. Czasopismo Techniczne. Budownictwo Z.1-B/2008, s.109 – 133.

121. Seruga A., Faustmann D. : Zastosowanie zewnętrznego sprężania do wzmacniania żelbetowych elementów belkowych. Czasopismo Techniczne. Budownictwo Z. 1-B/2008, s.87 – 107.

122. Seruga A. :Kołowe zbiorniki prefabrykowane na wodę sprężone cięgnami zewnętrznymi, Inżynieria i Budownictwo nr 12/2008, s. 662 -665.

123. Seruga T., Seruga A.: Wybrane czynniki wpływające na konstruowanie łączonych nawierzchni betonowych. Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele. Nr 1, 2009, s.70-74.

124. Seruga A., Derkowski W., Faustmann D., Kaźmierczak Sz., Szydłowski R., Zych M. : Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji przykrycia hali produkcyjnej. Inżynieria i Budownictwo Nr4 2009, s.183-186

125. Seruga A., Szydłowski R.: Unbonded steel tendons as a mean to avoid the thermal cracking in concrete tank wall fixed in bottom slab. International Seminar of FIB Group “Prestressing steel and anchorage systems”. Cracow, May 19, 2009.

126. Seruga A., Faustmann D.: Strengthening of reinforced concrete beams with unbonded prestressing tendons. The 11th Annual International FIB Symposium. Concrete 21st Century Superhero, London 22-24th June 2009.

127. Seruga T., Seruga A.: Nowe rozwiązania dybli do betonowych nawierzchni łączonych w świetle badań doświadczalnych. Drogi 2009, Nr 10, s.25-35.

128. Seruga A.: Nawierzchnie sztywne z betonu sprężonego. Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria 2009”, Tomaszowice k. Krakowa, 16-18 czerwiec, 2009.

129. Seruga T., Seruga A.: Nawierzchnie sztywne z betonu zbrojonego w sposób ciągły. Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria 2009”, Tomaszowice k. Krakowa, 16-18 czerwiec, 2009.

130. Seruga A., Seruga T.: Zastosowanie nawierzchni CRCP do przebudowy i modernizacji obwodnicy miejskiej o dużym natężeniu ruchu. GEOINŻYNIERIA, drogi, mosty, tunele. Nr2, 2010, s.28-35.

131. Seruga A., Faustmann D.: Experimental investigations of precast concrete ribbed wall water tanks prestressed with an external unbonded tendons. The Third International Congress and Exhibition FIB, Washington, D.C., May 29- June 2, 2010.

132. Seruga A., Szydłowski R.: Thermal cracking prevention unbonded steel tendons in cylindrical concrete tank wall restrained at foundation slab. The Third International Congress and Exhibition FIB, Washington, D.C., May 29- June 2, 2010.

133. Seruga A., Faustmann D.: Wpływ betonu ekspansywnego na stan odkształcenia ścian zbiorników wykonanych z elementów prefabrykowanych. Dni Betonu, Wisła 11 – 13 października 2010, pp.589 – 599.

134. Dębska A., Balandraud X., Gwoździewicz P., Destrebecq J-F., Seruga A.: An experimental study of the use shape memory alloy for the prestressing of small scale concrete beams. 7-th International Conference AMCM, 2010 June 13-15 Kraków, Poland.

135. Seruga A., Midro M.: Analiza zarysowania otuliny betonowej w wyniki korozji zbrojenia. Czasopismo Techniczne 2-B/2011, Zeszyt 18, s. 99-112.

136. Seruga A., Seruga T., Juliszewski L.: Dyble w drogowych nawierzchniach betonowych. Czasopismo Techniczne 2-B/2011, s. 113-134.

137. Seruga A., Seruga T., Midro M.: Modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych po 45 latach eksploatacji. Czasopismo Techniczne 2-B/2011, Zeszyt 18, s. 135-157.

138. Seruga A., Toś C., Zielina L., Faustmann D.: Doświadczalna ocena dokładności montażu prefabrykowanych ścian w zbiornikach sprężonych zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Czasopismo Techniczne 2-B/2011, Zeszyt 18, s. 159-192.

139. Seruga A.: Zbiorniki cylindryczne o ścianie sprężonej z betonowych elementów prefabrykowanych realizowane w Polsce. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 153-154.

140. Seruga A., Faustmann D., Szydłowski R. Zych M.: Zbiorniki o ścianie prefabrykowanej z klejonymi pionowymi stykami sprężone zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Przegląd Budowlany Nr 4/2012, s. 58-63.

141. Seruga A., Jaromska E.: Długość transmisji siły sprężającej w płytowych elementach strunobetonowych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, 2012 (w recenzji).

142. Seruga A., Kańka S., Lisowicz T.: Właściwości mechaniczne betonu zastosowanego do wykonania pylonu i konstrukcji nośnej Mostu Rędzińskiego. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 209-210.

143. Seruga A., Kańka S., Lisowicz T.: Moduł sprężystości betonów na kruszywie granitowym w świetle badań doświadczalnych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo 2/2012 (w recenzji).

144. Seruga A., Kaźmierczak Sz.: Uszkodzenia i koncepcja naprawy żelbetowego zbiornika na ścieki. Przegląd Budowlany nr 4/2012, s. 46-49.

145. Seruga A., Midro M.: Przebudowa mostu w Krościenku nad Dunajcem. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 211-212. (opublikowano jednocześnie w czasopiśmie Mosty Nr 5, 2012, s. )

146. Seruga A., Seruga T.: Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, Z. , 2012 (w recenzji).

147. Seruga A., Sokal P.: Skręcone elementy z betonu sprężonego w świetle wybranych badań doświadczalnych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo , Z. , 2012 (w recenzji).

148. Seruga A., Szydłowski R.: Badanie deformacji płyty na gruncie z betonu sprężonego w dwóch kierunkach. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 213-214.

149. Seruga A., Szydłowski R.: Badania doświadczalne nawierzchni drogowej z betonu sprężonego. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 215-216.

150. Szydłowski R., Seruga A.: Zapobieganie zarysowaniu ścian utwierdzonych w fundamencie wczesnym sprężeniem. Przegląd Budowlany nr 4, 2012, s. 64-67.

151. Seruga A., Szydłowski R.: Expriences resulted from contruction of two-way post tensined concrete pavement. 10-th International Conference on Concrete Pavements, Quebec, Canada, 6-13 July, 2012.

152. Seruga A. Ślaga Ł.: Odchyłki od zaplanowanego położenia prefabrykatów powstające w czasie montażu i ich wpływ na przemieszczenia płyt w wyniku sprężenia ściany zbiornika w systemie C-8, Czasopismo Techniczne, Budownictwo, z. 2012, s.

153. Seruga A., Zych M.: Badania stanu przemieszczeń sprężonej płyty betonowej na lotnisku w Pyrzowicach. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 217-218. Opublikowano jednocześnie w czasopiśmie Drogi Nr 5, 2012 s. 59-63.

154. Seruga A. Zych M.: Wybrane problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego. Inżynieria i Budownictwo Nr 11, 2012, s. 611-615.

155. Seruga A., Zych M., Faustmann D.: Zastosowanie analizy nieliniowej w programie DIANA do oceny stanu zarysowania belek żelbetowych o rozpiętości 15 m. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 219-220.

156. Seruga A., Zych M., Faustmann D.: Zastosowanie analizy nieliniowej w programie DIANA do oceny stanu odkształcenia wzmacnianego dźwigara żelbetowego o długości 25 m. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 221-222.

157. Seruga A., Zych M., Politalski W.: Badania doświadczalne właściwości młodego betonu stosowanego do nawierzchni betonowych. Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje Sprężone”, Kraków 21-23.03.2012, s. 223-224.

158. Seruga A. Zych M., Politalski W.: Experimental investigation of young concrete properties needed to proper analysis of concrete pavements behavior during the hardening process. 10-th International Conference on Concrete Pavements. Quebec, Canada, 6-13 July, 2012.

159. Seruga A., Zych M., Politalski W.: Badania doświadczalne właściwości betonu stosowanego do drogowych nawierzchni sprężonych. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, Z. , 2012 .

160. Seruga A., Midro M.: Most na rzece Dunajec po 80 latach eksploatacji. Inżynieria i Budownictwo, Nr 2, 2013, s.

161. Seruga A., Midro M.: Rekonstrukcja mostu na rzece Dunajec. Przegląd Budowlany Nr 2, 2013, s.

162. Seruga A., Zych M.: Nieliniowa analiza mes wzmocnienia belek żelbetowych za pomocą sprężonych taśm z włókna węglowego. Czasopismo Techniczne, Budownictwo 2012 ( w recenzji).

163. Seruga A., Zych M.: Ocena skuteczności wzmocnienia dźwigarów żelbetowych za pomocą zewnętrznych stalowych cięgien bez przyczepności. Czasopismo Techniczne, Budownictwo Z. 2012 (w recenzji).

Wydawnictwo książkowe : Seruga A. : An¬aliza stanów naprężenia i odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego. Monografia nr 289, Kraków 2003, s.1 – 200.

 
 
« powrót|drukuj