Katedry i Zakłady

KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (L-11)

KATEDRA KONSTRUKCJI METALOWYCH (L-13)

KATEDRA KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH (L-14)

ZAKŁAD KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH(L-15)

KATEDRA BUDOWY MOSTÓW i TUNELI (L-16)

ZAKŁAD BUDOWNICTWA i FIZYKI BUDOWLI (L-17)

LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW i KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH (L-18)