Aktualności

PRELUDIUM -"Jak przygotować dobry wniosek do NCNu".

4 grudnia br.  roku odbędą się w Politechnice Krakowskiej  warsztaty pt.: "Jak przygotować dobry wniosek do NCNu".

Warsztaty będą dotyczyły konkursu Preludium, który jest przeznaczony dla osób na najwcześniejszym etapie kariery naukowej – nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora.

Startują w nim przede wszystkim doktoranci, którzy maja możliwość samodzielnego pokierowania projektem badawczym. Warsztaty są organizowane tylko dla Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie zapraszamy młodych pracowników naukowych, doktorantów jak również ich opiekunów naukowych (których dorobek jest podawany we wnioskach).

NCN uzależnia ilość prelegentów od ilości osób dlatego prosimy o wcześniejsza rejestracje.

Dokładna informacja o warsztatach znajduje się w poniższym linku:

 http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,jak-przygotowac-dobry-wniosek-z-ncnu,249.html


Szkolenie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

 W dniu 27 listopada 2017 roku w godzinach od 9.00 do 11.00 na Sali Senackiej PK (I piętro, budynek główny WIL przy ul. Warszawskiej 24) odbędzie się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich naszej uczelni pt. „Możliwości wsparcia badań naukowych dla doktorantów - przegląd dostępnych ofert", organizowane przez Centrum Transferu Technologii PK.   

 


RPK CTT PK zaprasza na szkolenia dotyczące finansowania projektów z Programu Horyzont 2020:

Horyzont 2020 - możliwości udziału w programie ramowym KE

Szkolenie odbędzie sie 29 listopada na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, budynek "ARESZT", godzina: 10.00 - 13.00

PROGRAM SPOTKANIA

Przegląd oferty  Horyzontu 2020:

- specyfika projektów finansowanych z programów ramowych

- ogólne zasady Horyzontu 2020

- typy projektów w Horyzoncie 2020

- eksperci Horyzontu 2020

- przygotowanie projektu badawczego w programie ramowym Horyzont 2020

 

Link do rejestracji:  

http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,horyzont-2020-mozliwosci-udzialu-w-programie-ramowym-ke,248.html

Szkolenie ITN - Innowacyjne Sieci Szkoleniowe w ramach programu Marie Skłodowska - Curie Actions

 Akcja Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks finansuje przede wszystkim zatrudnienie młodych naukowców z zagranicy. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane szczegółami projektów typu ITN.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24, budynek "ARESZT", godzina: 10.00 - 12.00

Link do rejestracji: 

http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,itn-innowacyjne-sieci-szkoleniowe-w-ramach-programu-marie-sklodowska-curie-actions-,250.html

 


Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej dla pracowników Instytutu L-1

W dniu 15.01.2018 o godz.13:00 w Sali 120 budynku IMiKB odbędzie się szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i obowiązujących w PK procedur dotyczących zgłaszania rozwiązań patentowych. Spotkanie poprowadzi rzecznik patentowy PK.


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie/protestów m. in. w następujących konkursach:

-      BRIdge Alfa – POIR 1.3.1, projekty inwestycyjne funduszy typu Proof-of-Concept

-      „Szybka ścieżka” – POIR 1.1.1, projekty badawcze sektora MŚP, dużych firm, w ramach małych projektów

-      Konkursy sektorowe – POIR 1.2 (projekty badawcze np. w GAMEINN – sektor gier video, WOODINN – sektor drzewny i meblowy, INNOWACYJNY RECYKLING – sektor recyklingu, INNOSTAL – sektor stalowy, INNOSBZ – sektor systemów bezzałogowych, PBSE – sektor elektroenergetyczny, IUSER – sektor elektroniki i teleinformatyki)

-      Wspólne przedsięwzięcia – POIR 4.1.1 (strategiczne projekty badawcze konsorcjów naukowo-przemysłowych

-      Konkursy dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – POIR 4.1.2, POIR 4.1.4

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 24 sierpnia do 29 września 2017 r., do godz. 16:30

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie. Ponadto prosimy pamiętać o przygotowaniu dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje, o zarejestrowaniu konta w Bazie Ekspertów NCBR oraz na platformie szkoleniowej CBA.

 


NCN - Narodowe Centrum Nauki 

Planowany  harmonogram konkursów w latach 2016-2017:

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 HARMONOGRAM


Ogłoszenie konkursu MINIATURA 1

UWAGA !
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem MINIATURA 1 Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na ten cel na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 87/2017 r. z dnia 12 października 2017 r. w wysokości 30 mln. zł. zostały już rozdysponowane w blisko 70% (dokładnie stan na dzień 3 listopada 2017 r. to 20 733 738,00 zł.). Dodatkowo Centrum informuje, że na ocenę merytoryczną oczekują wnioski, których łączny koszt przekracza wielokrotnie pozostałe jeszcze do rozdysponowania w konkursie MINIATURA 1 środki finansowe (dokładnie łączna kwota wniosków złożonych wg stanu na dzień 3 listopada 2017 r. wynosi 63 561 763,00 zł.). 

W związku z powyższym Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1. Centrum zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r. konkurs MINIATURA (pod nazwą MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych. 

Konkurs NCN MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł

MINIATURA 1