O Instytucie arrow Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Katedry i Zakłady Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne w języku polskim na Wydziale Inżynierii Lądowej na dwóch kierunkach Budownictwo oraz Transport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a od roku akad. 2012/2013 roku także na międzywydziałowym kierunku Gospodarka przestrzenna.

Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dydaktyczne: 1) materiałów budowlanych, 2) technologii betonu, 3) chemii budowlanej, 4) konstrukcji budowlanych, 5) fizyki budowli 6) akustyki budowlanej i architektonicznej, 7) dwa laboratoria komputerowe.

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – kierunek Budownictwo – studenci mają możliwość wykonywania prac dyplomowych w ramach dziewięciu profili dyplomowania: I. Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją, II. Konstrukcje metalowe, III. Konstrukcje z betonu, IV. a) Konstrukcje żelbetowe, b) Konstrukcje murowe, V. Mosty i budowle podziemne, VI. a) Budownictwo ogólne i przemysłowe: drewniane, murowe, żelbetowe, b) Rewitalizacja budynków, VII. Energooszczędne technologie w budownictwie.

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia Instytut odpowiada za prowadzenie specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie oraz Mosty i Budowle Podziemne. Studenci tych specjalności wykonują prace dyplomowe w ramach dziewięciu profili dyplomowania: I. Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją, II. Konstrukcje metalowe, III. Konstrukcje z betonu, IV. a) Konstrukcje żelbetowe, b) Konstrukcje murowe, V. Mosty i budowle podziemne, VI. a) Budownictwo ogólne i przemysłowe: drewniane, murowe, żelbetowe, b) Rewitalizacja budynków, c) Budownictwo niskoenergetyczne.

Od roku akad. 2010/2011 roku Katedry i Zakłady Instytutu prowadzą także zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, a od roku akad. 2012/2013 roku także na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci mają możliwość wykonywania prac dyplomowych w ramach profilu dyplomowania: Materiały i konstrukcje budowlane.  

Pod opieką Instytutu studiuje rocznie około 2500 studentów. Profesorowie i adiunkci w każdym roku prowadzą około 500 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, a także prace dyplomowe studentów zagranicznych odbywających staże w ramach programów Sokrates i Erasmus. W każdym roku kilku studentów specjalności prowadzonych przez Instytut zdobywa nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe (Ministra Infrastruktury RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, PZITB – konkurs im. Prof. Izydora Stella-Sawickiego, SIT KRP, Budimex – konkurs „Zbuduj swoją przyszłość”, itp.).

W Instytucie działają aktywnie Studenckie Koła Naukowe:  Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (L-11), Konstrukcji Sprężonych (L-14), Konstrukcji Żelbetowych CONKRET (które od 2011 roku organizuje cyklicznie ogólnopolską Studencką Konferencję Budowlaną EUROINŻYNIER) (L-15),·  Konstrukcji Mostowych (L-16),   Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych KORNIKI (L-17),  Budownictwa Innowacyjnego InBud (L-17).