O Instytucie
Katedra L-13 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
KATEDRA KONSTRUKCJI METALOWYCH (L-13)
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Mariusz MAŚLAK, prof. PK 
 
  1. Główne kierunki prac naukowo-badawczych oraz najważniejsze osiągnięcia
  Główne kierunki prac naukowo-badawczych i zainteresowań naukowych dotyczą: niezawodności konstrukcji metalowych w ujęciu półprobabilistycznym (metody współczynników częściowych) i probabilistycznym (metody poziomu drugiego), stanów granicznych stalowych szkieletów budynków wysokich z uwzględnieniem imperfekcji globalnych i lokalnych, stanów granicznych konstrukcji cienkościennych z blach stalowych profilowanych: lekkie obudowy szkieletów stalowych, stalowe przekrycia z blach łukowych, blachownice ze środnikiem falistym, stanów granicznych aluminiowych konstrukcji prętowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień stateczności ogólnej.
  Prowadzone są prace dotyczące bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji metalowych i zagadnień normalizacyjnych, związanych z harmonizacją norm polskich dotyczących projektowania konstrukcji stalowych i aluminiowych z nową generacją norm europejskich.  2. Zakres działalności dydaktycznej
  Zakład prowadzi w pełnym zakresie programowym kursy na kierunkach: budownictwo, marketing i zarządzanie (kierunek zanikający) oraz na kierunku międzywydziałowym informatyka. Są to zróżnicowane czasowo, dwa podstawowe toki dydaktyczne: kurs konstrukcji metalowych, obejmujący wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe, oraz kurs niezawodności konstrukcji budowlanych, obejmujący wykłady i ćwiczenia projektowe.
  Ponadto Zakład prowadzi na kierunku budownictwo, w ramach przedmiotów wybieralnych, następujące wykłady i kursy specjalistyczne: Projektowanie konstrukcji stalowych według norm europejskich, Konstrukcje wiszące, Lekkie konstrukcje stalowek, Stany graniczne konstrukcji aluminiowych. Aktualnie uprawnienia do opieki naukowej nad pracami dyplomowymi posiada dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze.  3. Zakres prac i usług oferowanych gospodarce
  Zakład przygotowany jest do podejmowania następującego zakresu prac na rzecz gospodarki: opracowanie ekspertyz i ocen stanu technicznego budowli przeznaczonych do modernizacji lub będących w stanie awaryjnym, wraz z koncepcją wzmocnień i przebudowy; konsultowanie oraz autorskie opracowania obliczeń statycznych konstrukcji stalowych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa lub wysokim stopniu złożoności, z uwzględnieniem zaawansowanych modeli obliczeniowych; opracowanie projektów budowlanych i ich weryfikacje w pełnym zakresie obliczeniowym i rysunkowym.
  Ponadto prowadzić może szkolenia projektantów i inżynierów nadzoru technicznego w zakresie norm polskich i europejskich nowej generacji. W szczególności program kursów i szkoleń obejmuje podstawy obliczeń, zapewnienia jakości oraz projektowania konstrukcji metalow ych.