O Instytucie arrow Aktualności
Aktualności Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Cykl warsztatów, szkoleń i dyskusji skierowanych do młodych naukowców, doktorantów

W dniach 10-12 października 2017 roku na kampusie Politechniki Krakowskiej (ul.Warszawska 24) odbędzie się cykl warsztatów, szkoleń i dyskusji skierowanych do młodych naukowców, doktorantów doktorów, a także osoby planujące podjecie studiów doktoranckich. Podczas spotkań i warsztatów poruszane będą m.in. tematy mobilności naukowców, współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne są na stronie:

http://krakow.projektnaukowiec.pl/


Prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród doktorantów. Spotkanie jest bezpłatne.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie/protestów m. in. w następujących konkursach:

-      BRIdge Alfa – POIR 1.3.1, projekty inwestycyjne funduszy typu Proof-of-Concept

-      „Szybka ścieżka” – POIR 1.1.1, projekty badawcze sektora MŚP, dużych firm, w ramach małych projektów

-      Konkursy sektorowe – POIR 1.2 (projekty badawcze np. w GAMEINN – sektor gier video, WOODINN – sektor drzewny i meblowy, INNOWACYJNY RECYKLING – sektor recyklingu, INNOSTAL – sektor stalowy, INNOSBZ – sektor systemów bezzałogowych, PBSE – sektor elektroenergetyczny, IUSER – sektor elektroniki i teleinformatyki)

-      Wspólne przedsięwzięcia – POIR 4.1.1 (strategiczne projekty badawcze konsorcjów naukowo-przemysłowych

-      Konkursy dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – POIR 4.1.2, POIR 4.1.4

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 24 sierpnia do 29 września 2017 r., do godz. 16:30

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie. Ponadto prosimy pamiętać o przygotowaniu dokumentów potwierdzających Państwa kwalifikacje, o zarejestrowaniu konta w Bazie Ekspertów NCBR oraz na platformie szkoleniowej CBA.

 


NCN - Narodowe Centrum Nauki 

Planowany  harmonogram konkursów w latach 2016-2017:

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 HARMONOGRAM


Ogłoszenie konkursu MINIATURA 1

Konkurs NCN MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł

MINIATURA 1